Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia od 1.09.2011

 1. 1 grudnia 2017 09:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ogłoszenie

  Konkurs dla organizacji pozarządowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie sportowe i współzawodnictwo

  Konkurs dla organizacji pozarządowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie sportowe i współzawodnictwo

  Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 1 grudnia 2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  przeczytaj całość »

 2. 22 listopada 2017 12:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Informacja o wpłynięciu oferty

  Informacja o wpłynięciu oferty

  Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Urząd Miasta Ząbki informuje:

  przeczytaj całość »

 3. 20 listopada 2017 14:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomości zajęte pod część ulicy Granicznej

  Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomości zajęte pod część ulicy Granicznej

  Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuję się, że (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie