Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2010

 1. 15 września 2013 23:25 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZP/341/59/10

  ZP/341/59/10

  Usługi w zakresie odbioru i wywozu selektywnie zbieranych odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ząbki.

  przeczytaj całość »

 2. 15 września 2013 23:23 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZP/341/58/10

  ZP/341/58/10

  Zakup i montaż serwera VoIP, telefonów oraz modułu GSM wraz z instalacją Sprzętu i Systemu w siedzibie Zamawiającego,jego konfiguracją i szkoleniem pracowników - realizowanych w ramach projektu „Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki”

  przeczytaj całość »

 3. 15 września 2013 23:21 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZP/341/57/10

  ZP/341/57/10

  Roboty budowlane związane z modernizacją sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 , realizowane w ramach zadania pn. Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki.

  przeczytaj całość »

 4. 15 września 2013 23:18 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZP/341/54/10

  ZP/341/54/10

  Usługi transportowe w zakresie przewozu dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w Mieście Ząbki do szkoły (na trasie dom-szkoła-dom) – zamówienie uzupełniające

  przeczytaj całość »

 5. 15 września 2013 22:35 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZP/341/53/10

  ZP/341/53/10

  Dostawa dwóch infomatów wraz z urządzeniem nadawczym WiFi dla potrzeb Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, realizowanego w ramach zadania pn. Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki.

  przeczytaj całość »

 6. 15 września 2013 22:34 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZP/341/52/10

  ZP/341/52/10

  Usługi druku broszury informacyjno-promocyjnej obejmującej promocje projektu pn. Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach- Etap I i Etap II - zamówienie uzupełniające

  przeczytaj całość »

 7. 15 września 2013 22:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZP/341/51/10

  ZP/341/51/10

  Remont chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 634 na odcinku od granic Miasta Ząbki do posesji leżącej przy ul. Piłsudskiego 44 - roboty dodatkowe.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie