Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 maja 2018 14:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Konkurs dla organizacji pozarządowych – wspieranie działań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 7 maja 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 7 maja 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZAKRES: WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Konkurs na organizację letniego wypoczynku

dzieci i młodzieży. (58 400,00)

W roku 2017 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży - 111 150,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży - 36 600,00 zł


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
RAMOWY WZÓR OFERTY
RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIA

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie