Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 września 2005 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karty usług - stanowisko ds. działalności gospodarczej

KARTY USŁUG

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

1. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zgłoszenie działalności gospodarczej,

2. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

3. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,

4. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,

5. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wydawanie odpisów z zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

6. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wydawanie zaświadczeń o aktualnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

7. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na imprezach odbywających się na świeżym powietrzu,Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie