Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 stycznia 2007 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Kadencja 2006 - 2010

UCHWAŁY PODJĘTE W CZASIE SESJI RADY MIASTA ZĄBKI

SESJA V

ZOBACZ Uchwała Nr V/25/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007. ZOBACZ Uchwała Nr V/24/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbku na 2007 rok.

SESJA IV

ZOBACZ Uchwała Nr IV/23/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok. ZOBACZ Uchwała Nr IV/22/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbku na 2007 rok ZOBACZ Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ZOBACZ Uchwała Nr IV/20/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok ZOBACZoc Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2007 roku. ZOBACZ Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki. ZOBACZ Uchwała Nr IV/17/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

SESJA III

ZOBACZ Uchwała Nr III/16/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok. ZOBACZ Uchwała Nr III/15/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr III/14/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Społecznej

ZOBACZ Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Gospodarczej

ZOBACZ Uchwała Nr III/11/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

ZOBACZ Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

SESJA II

ZOBACZ Uchwała Nr II / 4 / 2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

ZOBACZ Uchwała Nr II / 3 / 2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

SESJA I

ZOBACZ Uchwała Nr I / 2 / 2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr I / 1 / 2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta ZąbkiBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie