Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 stycznia 2019 08:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

INFORMACJA

Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), Urząd Miasta Ząbki informuje:

W dniu 16 stycznia 2019 r. wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZABLA ZĄBKI”, mającej status organizacji pozarządowej na realizację zadania: Wspierania działań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym.

Projektem przedstawionym do dofinansowania kwotą 2 250,00 zł jest zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 26.01-03.02.2019 r. zimowego wyjazdu szkoleniowych dla członków uczniowskiego klubu sportowego.

PEŁNOMOCNIK DS. WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

/-/ Krzysztof Krajewski

ZOBACZ INFORMACJĘ

ZOBACZ OFERTĘ


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie