Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 listopada 2018 13:34 | wersja 4 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), Urząd Miasta Ząbki informuje:

W dniu 2 listopada 2018 r. wpłynęła oferta Federacji CAECILLIANUM, mającej status organizacji pożytku publicznego, na realizację zadania z zakresu: upowszechnienia kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta.

Projektem przedstawionym do dofinansowania kwotą 7 750,00 zł jest CYKL KONCERTÓW PATRIOTYCZNYCH „NIEPODLEGŁA”

Projekt realizowany będzie w okresie 7 listopada – 15 grudnia 2018 r.


PEŁNOMOCNIK DS.WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

/-/ Krzysztof Krajewski

ZOBACZ OFERTĘ

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie