Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 maja 2019 11:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 12 załączników 12

GiGN.6840.7.2019 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 2/7 z obrębu 0054, 03-30 o pow. 2 500 m2, położonej w Ząbkach w rejonie ul. J. Piłsudskiego, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00009846/7, stanowiącej własność Gminy Miasto Ząbki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 120 000,00 zł + 23% podatek VAT

Wadium: 70 000,00 zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 24.07.2019 r.(środa) O GODZ. 1200W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA ZĄBKI, PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 10

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM DO DNIA 18.07.2019 r. NA KONTO URZĘDU MIASTA ZĄBKI:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

35 1030 1016 0000 0000 9290 1041

(liczy się data wpływu środków na konto)

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDUJE SIĘ
W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH DO POBRANIA

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie