Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 kwietnia 2019 15:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 10 załączników 10

GiGN.6840.5.2019.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 223 000,00 zł + 23% podatek VAT

Wadium: 15 000,00 zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 17.05.2019 r.(piątek) O GODZ. 1000W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA ZĄBKI, PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 10

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM DO DNIA 14.05.2019 r. NA KONTO URZĘDU MIASTA ZĄBKI:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

35 1030 1016 0000 0000 9290 1041

(liczy się data wpływu środków na konto)

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDUJE SIĘ
W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH DO POBRANIA

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie