Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

15 października 2018 16:26 | wersja 2 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Najnowsza wersja

GiGN.6840.11.2018.MD - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ząbkach przy ul. Bocianiej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00018969/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Ząbki.

Uzasadnienie przetargu ograniczonego:

Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych o uregulowanym stanie prawnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 927 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT

Wadium: 60 000,00 zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2018 r. O GODZ. 1000

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA ZĄBKI
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 10

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM DO DNIA

9 PAŹDZIERNIKA 2018 r. NA KONTO URZĘDU MIASTA ZĄBKI:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

35 1030 1016 0000 0000 9290 1041

(liczy się data wpływu środków na konto)

ORAZ ZŁOŻENIE PISEMNEGO ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DO DNIA

12 PAŹDZIERNIKA 2018 R. DO GODZ. 1400


PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDUJE SIĘ
W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH DO POBRANIA

Pliki do pobrania

 

9 sierpnia 2018 11:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Najnowsza wersja

GiGN.6840.11.2018.MD - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ząbkach przy ul. Bocianiej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00018969/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Ząbki.

Uzasadnienie przetargu ograniczonego:

Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych o uregulowanym stanie prawnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 927 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT

Wadium: 60 000,00 zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2018 r. O GODZ. 1000

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA ZĄBKI
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 10

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM DO DNIA

9 PAŹDZIERNIKA 2018 r. NA KONTO URZĘDU MIASTA ZĄBKI:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

35 1030 1016 0000 0000 9290 1041

(liczy się data wpływu środków na konto)

ORAZ ZŁOŻENIE PISEMNEGO ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DO DNIA

12 PAŹDZIERNIKA 2018 R. DO GODZ. 1400


PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDUJE SIĘ
W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH DO POBRANIA

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie