Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 września 2019 10:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki do złożenia oferty

na stanowisko inspektor w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (umowa na zastępstwo – ok. 1,5 roku).

Burmistrz Miasta Ząbki

zaprasza zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki do złożenia oferty na stanowisko inspektor w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (umowa na zastępstwo – ok. 1,5 roku).

Wymagania niezbędne:

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2.wykształcenie wyższe w kierunku geodezja i kartografia, wycena nieruchomości, ewentualnie wykształcenie średnie i rozpoczęte studia na kierunku geodezji lub gospodarki nieruchomościami,

3.biegła obsługa komputera w tym umiejętność obsługi pakietów biurowych,

4.praktyczna znajomość przepisów prawa z zakresu gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego, geodezji i kartografii oraz prawa cywilnego,

5.staż pracy min. 6 miesięcy w administracji lub jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

Wymagania dodatkowe:

1.wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji czasu pracy, dokładność

2.dobra organizacja pracy własnej, terminowe przekazywanie informacji współpracownikom, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, umiejętność sprawnego analizowania przepisów i orzecznictwa, odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań:

1.Przygotowywanie dokumentacji oraz wniosków dotyczących nieruchomości gminnych
w celu dokonania wpisów lub aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów
i budynków oraz w księgach wieczystych,

2.Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę.

3.Kompletowanie dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych (komunalizacja, zasiedzenia, art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną),

4.Analiza dokumentacji dotyczącej stanu prawnego nieruchomości gminnych.

Pytania dotyczące zatrudnienia na ww. stanowisko należy kierować do Referatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 27, tel. 22 51-09-744.

Osoby zainteresowane, które spełniają wymagania niezbędne mogą składać CV w Referacie Kadrowo – Płacowym, pok. 30 lub przesłać pocztą na adres 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 lub e-mailem na adres geodezja@zabki.pl w terminie do 19 września 2019 r.

ZOBACZ WYMAGANIA

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie