Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 stycznia 2012 16:03 | wersja 8 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Najnowsza wersja

Budżet Miasta Ząbki na rok 2011


BUDŻET NA ROK 2011

ZOBACZ   Informacja z wykonania budżetu wg stanu na 31.12.2011 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  poz. 1240, z późn. zm.)

ZOBACZ    Informacja z wykonania  budżetu wg stanu na 30.09.2011 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

ZOBACZ     Informacja z wykonania budżetu wg stanu na 30.06.2011 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

ZOBACZ    Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 roku

ZOBACZ.odt Informacja przygotowana na podstawie art. 37 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) ZOBACZ.pdf

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/35/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia za rok 2010 sprawozdania rocznego z wykonania budetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Załącznik 1 - Sprawozdanie końcowe Załącznik 2 - Sprawozdanie - MPZ

Załącznik 3 - Sprawozdanie MOK Załącznik 4 - Sprawozdanie - MBP

Załącznik 5 - Informacja o stanie mienia Miasta Ząbki.tif

ZOBACZ UCHWAŁA Nr 291/W/10 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 14 grudnia 2010 - OPINIA O PRZEDŁOŻÓNYM PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI PROJEKCIE UCHWAŁY O WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZĄBKI NA LATA 2011 - 2018

ZOBACZ OSTATECZNY PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

ZOBACZ OSTATECZNA WERSJA BUDŻETU NA ROK 2011 - OPIS

ZOBACZ PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZĄBKI NA LATA 2011 - 2018Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie