Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 maja 2013 15:57 | wersja 11 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Budżet Miasta Ząbki na rok 2011


BUDŻET NA ROK 2011


                 ZOBACZ   -   Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za 2011 rok


ZOBACZ   -   Aktualizacja informacji z wykonania budżetu wg stanu na 31.12.2011 r. przygo-towana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  poz. 1240, z późn. zm.).


ZOBACZ   Informacja z wykonania budżetu wg stanu na 31.12.2011 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  poz. 1240, z późn. zm.)

ZOBACZ    Informacja z wykonania  budżetu wg stanu na 30.09.2011 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

ZOBACZ     Informacja z wykonania budżetu wg stanu na 30.06.2011 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

ZOBACZ    Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 roku

ZOBACZ UCHWAŁA Nr 291/W/10 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 14 grudnia 2010 - OPINIA O PRZEDŁOŻÓNYM PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI PROJEKCIE UCHWAŁY O WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZĄBKI NA LATA 2011 - 2018

ZOBACZ OSTATECZNY PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

ZOBACZ OSTATECZNA WERSJA BUDŻETU NA ROK 2011 - OPIS

ZOBACZ PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZĄBKI NA LATA 2011 - 2018Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie