Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 grudnia 2018 14:24 | wersja 2 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Budżet 2019


ZOBACZ Uchwała Nr Wa.472.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019 – 2036

ZOBACZ Uchwała Nr Wa.473.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały budżetowej Miasta Ząbki na 2019 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Ząbki na 2019 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.120.2018 z dnia 14 listopada 2019 r. Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019 – 2036

ZOBACZ Projekt uchwały WPF na lata 2019-2036

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.119.2018 z dnia 14 listopada 2019 r. Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Ząbki na rok 2019

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok

ZOBACZ Projekt budżetu Miasta Ząbki na 2019 rok część opisowo-tabelarycznaPliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie