Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 grudnia 2017 09:18 | wersja 3 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Budżet 2018


Uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2018 - Nr LI/480/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr LI/481/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026

Uchwała Nr Wa.422.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały budżetowej Miasta Ząbki na 2018 rok

Uchwała Nr Wa.423.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018 - 2026


Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok

Projekt budżetu Miasta Ząbki na 2018 rok część opisowa

Projekt WPF na 2018 rok

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie