Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 lipca 2018 09:10 | wersja 9 | Ten dokument ma 10 załączników 10

Budżet 2018

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.06.2018 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366).

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.03.2018 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62)

Uchwała Nr Wa.91.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Ząbki

Uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2018 - Nr LI/480/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr LI/481/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026

Uchwała Nr Wa.422.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały budżetowej Miasta Ząbki na 2018 rok

Uchwała Nr Wa.423.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018 - 2026


Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok

Projekt budżetu Miasta Ząbki na 2018 rok część opisowa

Projekt WPF na 2018 rok

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie