Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 sierpnia 2017 09:07 | wersja 8 | Ten dokument ma 12 załączników 12

Najnowsza wersja

Budżet 2017

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.104.2017 r.w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2017 roku

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.06.2017 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.03.2017 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Uchwała Nr Wa.49.2017 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr Wa.435.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawiez dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr Wa.436.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały budżetowej Miasta Ząbki na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI.318.2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie WPF na lata 2017-2024

Uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017 - Nr XXXVI/317/2016 z dnia 27 grudnia 2016


Projekt budżetu miasta na 2017 rok część opisowa.

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok

Projekt WPF na 2017 rok

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie