Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 maja 2013 16:00 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Budżet 2010


BUDŻET MIASTA ZĄBKI

NA ROK 2010

ZOBACZ Informacja z wykonania budżetu wg stanu na 30.09.2010 r. przygotowana na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

ZOBACZ Końcowa informacja z wykonania budzetu na I półrocze 2010 r. z dn. 30.08.2010 r.

ZOBACZ Informacja z wykonania budżetu wg stanu na 30.06.2010 r. przygotowana na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

ZOBACZ Informacja z wykonania budżetu Miasta Ząbki za I kwartał 2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/381/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ.odt Informacja przygotowana na podstawie art. 37 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) ZOBACZ.pdf

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/35/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia za rok 2010 sprawozdania rocznego z wykonania budetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Załącznik 1 - Sprawozdanie końcowe Załącznik 2 - Sprawozdanie - MPZ

Załącznik 3 - Sprawozdanie MOK Załącznik 4 - Sprawozdanie - MBP

Załącznik 5 - Informacja o stanie mienia Miasta Ząbki.tifUCHWAŁA NR 283/W/09 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W WARSZAWIE Z DNIA 8 GRUDNIA 2009 ROKU W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻÓNYM PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZABKI PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZĄBKI NA 2010 ROK

PROJEKT BUDŻETU NA 2010r. z 15.11.09r. - RIO - opis

ZAŁOŻENIA DO PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010r.

KOŃCOWA PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I SPŁAT MIASTA ZĄBKI NA KONIEC 2010r.

KOŃCOWY PROJEKT BUDŻETU NA 2010r. - RIO z dnia 16.11.2009r.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie