Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 kwietnia 2009 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Budżet 2008

ZOBACZ Uchwała Nr XIX/129/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia

2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2008

ZOBACZ INFORMACJA przygotowana na podstawie art. 14

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

ZOBACZ SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Burmistrza Miasta Ząbki

z realizacji budżetu w 2008 roku - opisowe

ZOBACZ SPRAWOZDANIE Burmistrza Miasta Ząbki z realizacji

budżetu w pierwszym półroczu 2008 roku ZOBACZ

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/04/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXI/135/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XXII/139/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/22/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/31/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/33/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXV/159/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXV/161/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXV/160/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXV/166/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XXVII/174/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/55/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatkó budżetu Miasta Ząki na 2008 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/180/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/63/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008r.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie