Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 kwietnia 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Budżet 2007

29.12.2006 Uchwała Nr IV/22/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2007

ZOBACZ INFORMACJA PRZYGOTOWANA NA PODSTAWIE ART. 14 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)

ZOBACZ S P R A W O Z D A N I E O P I S O W E Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZĄBKI za 2007 rok

ZOBACZ SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI Z REALIZACJI BUDŻETU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 R.

ZOBACZ KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

15.01.2007 Uchwała Nr V/24/2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

23.03.2007 Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok

29.05.2007 Uchwała Nr IX/56/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok

22.06.2007 Uchwała Nr XI/63/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok

19.07.2007 Uchwała Nr XII/77/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rokBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie