Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 marca 2014 14:50 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

48/A/2012

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego z częścią usługową oraz parkingami o łącznej powierzchni przekraczającej 5000m2, położonego w Ząbkach przy ul. Batorego 4

 1. Numer wpisu

  2012/A/48

 2. Zakres przedmiotowy wniosku

  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego z częścią usługową oraz parkingami o łącznej powierzchni przekraczającej 5000m2, położonego w Ząbkach przy ul. Batorego 4

 3. Znak sprawy

  ZPiOŚ.6220.10.2012

 4. Data złożenia

  10.08.2012

 5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

  BUD – DOM Sp. z o. o., ul. Budkiewicza 41, 05-091 Ząbki

 6. Wyszczególnienie załączników do wniosku

  Karta informacyjna przedsięwzięcia, wypisy z ewidencji gruntów, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej

 7. Nazwa organu - adresata wniosku
  Nazwa podmiotu: Burmistrz Miasta Ząbki; Siedziba: Urząd Miasta Ząbki; Adres: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10
 8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
  Urząd Miasta w Ząbkach; Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; pok. pokój nr 16; tel. 22 510 97 51
 9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

  Decyzja Nr 766/2012

 10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
  Brak
 11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

  2012/B/48

 12. Uwagi
  Brak

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie