Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

14 marca 2014 14:50 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

46/A/2012

Wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie 10 drzew – różnych gatunków na działce ew. nr 160 z obrębu 1-21 w Ząbkach, przy ul. Orzeszkowej 1

 1. Numer wpisu
  46/A/2012
 2. Zakres przedmiotowy wniosku

  Wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie 10 drzew – różnych gatunków na działce ew. nr 160 z obrębu 1-21 w Ząbkach, przy ul. Orzeszkowej 1

 3. Znak sprawy

  ZPiOŚ.6131.46.2012

 4. Data złożenia

  7.08.2012

 5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

  osoba fizyczna

 6. Wyszczególnienie załączników do wniosku
  Brak
 7. Nazwa organu - adresata wniosku
  Nazwa podmiotu: Burmistrz Miasta Ząbki; Siedziba: Urząd Miasta Ząbki; Adres: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10
 8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
  Urząd Miasta w Ząbkach; Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; pok. pokój nr 16; tel. 22 510 97 50
 9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

  Decyzja Nr 488/2012

 10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
  Brak
 11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
  -
 12. Uwagi
  Brak

 

18 września 2012 09:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

46/A/2012

Wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie 10 drzew – różnych gatunków na działce ew. nr 160 z obrębu 1-21 w Ząbkach, przy ul. Orzeszkowej 1

 1. Numer wpisu
  46/A/2012
 2. Zakres przedmiotowy wniosku

  Wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie 10 drzew – różnych gatunków na działce ew. nr 160 z obrębu 1-21 w Ząbkach, przy ul. Orzeszkowej 1

 3. Znak sprawy

  ZPiOŚ.6131.46.2012

 4. Data złożenia

  7.08.2012

 5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

  p. Adam Archacki, Ząbki, ul. Orzeszkowej 1

 6. Wyszczególnienie załączników do wniosku
  Brak
 7. Nazwa organu - adresata wniosku
  Nazwa podmiotu: Burmistrz Miasta Ząbki; Siedziba: Urząd Miasta Ząbki; Adres: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10
 8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
  Urząd Miasta w Ząbkach; Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; pok. pokój nr 16; tel. 22 510 97 50
 9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

  Decyzja Nr 488/2012

 10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
  Brak
 11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
  -
 12. Uwagi
  Brak

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie