Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 27 kwietnia 2017 13:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.49.2017

  Zarządzenie Nr 0050.49.2017

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające w sprawie przedstawienia za rok 2016 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: (…)

  przeczytaj całość »

 2. 25 kwietnia 2017 15:01 | wersja 3 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.4.2017.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i nr 13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.4.2017.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i nr 13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.

  Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną wynosi: 202 000 zł obowiązujący podatek VAT


  Wadium: 16 000,00 zł

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie