Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 24 marca 2017 12:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  XL sesja Rady Miasta 31 marca 2017 r. o godz. 8.00

  XL sesja Rady Miasta 31 marca 2017 r. o godz. 8.00

  Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję XL. sesję Rady Miasta na dzień 31 marca 2017 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

  przeczytaj całość »

 2. 23 marca 2017 09:50 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  GiGN.6840.4.2017.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i nr 13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.

  GiGN.6840.4.2017.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i nr 13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.

  Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną wynosi: 202 000 zł obowiązujący podatek VAT


  Wadium: 16 000,00 zł

  przeczytaj całość »

 3. 21 marca 2017 11:50 | wersja 11 | Ten dokument ma 41 załączników 41

  Protokoły Komisji Gospodarczej kadencji 2014-2018

  Protokoły Komisji Gospodarczej kadencji 2014-2018

  Protokół z 60 posiedzenia Komisji Gospodarczej w dniu 2.03.2017 r.

  Protokół z 59 posiedzenia Komisji Gospodarczej w dniu 9.02.2017 r.

  Protokół z 58 posiedzenia Komisji Gospodarczej w dniu 26.01.2017 r.

  Protokół z 57 (…)

  przeczytaj całość »

 4. 20 marca 2017 16:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.3.2017.EP - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 45 z obrębu 0038, 03-14 o pow. 0,0597 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Broniewskiego, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00002790/0

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.3.2017.EP - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 45 z obrębu 0038, 03-14 o pow. 0,0597 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Broniewskiego, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00002790/0

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 385 000 zł - zwolnione z podatku VAT

  Wadium wynosi: 20 000 zł

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie