Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 22 czerwca 2017 12:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  271-1.79.2017

  271-1.79.2017

  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Różanej na odcinku Powstańców – Andersena i ul. Andersena na odcinku Różana – Dzika w Ząbkach - ZAPYTANIE OFERTOWE

  przeczytaj całość »

 2. 21 czerwca 2017 11:22 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.1.2017 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 5 z obrębu 0032, 03-08 o pow. 3 351 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00133493/5.

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.1.2017 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 5 z obrębu 0032, 03-08 o pow. 3 351 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00133493/5.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 559 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT

  Wadium: 100 000,00 zł

  przeczytaj całość »

 3. 19 czerwca 2017 17:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  XLIV sesja Rady Miasta 29 czerwca 2017 r. o godz. 8.00

  XLIV sesja Rady Miasta 29 czerwca 2017 r. o godz. 8.00

  Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję XLIV. sesję Rady Miasta na dzień 29 czerwca 2017 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

  przeczytaj całość »

 4. 19 czerwca 2017 15:30 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  ZP.271.06.2017

  ZP.271.06.2017

  Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego w ul. Polnej oraz drogi w ul. Leśnej i ul. Spokojnej w Ząbkach - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie